فواید موثر مصرف آب

فواید موثر مصرف آب

نويسنده : کلینیک دکتر رفیقی بدون نظر بازدید [ 826 ] دوشنبه, 3 خرداد 1395
:: مقاله
فواید موثر مصرف آب

فواید موثر مصرف آب

نوشیدن آب طبیعتا اشتهای شما را كاهش می دهد و به بدنتان كمك خواهد كرد چربی های ذخیره شده را وارد چرخه سوخت و سوز(متابولیسم) كند. مطالعات به عمل آمده نشان می دهد كاهش مصرف آب موجب افزایش ذخیره چربی بدن می شود، در حالی كه افزایش نوشیدن آب به سوخت و سوز چربی ها كمك موثری می كند.


علت این پدیده زیست شناختی چنین است: 

كلیه های ما بدون رسیدن مقدار كافی آب به آن ها قادر به فعالیت نیستند. وقتی كليه ها درسطح توانایی شان كار نكنند بخشی از بار آن ها به كبد سرازیر می شود. یكی از عملكردهای اولیه كبد تنظیم چرخه سوختی، یا همان متابوليسم چربی های ذخیره شده برای تبدیل آن ها به انرژی مورد نیاز بدن است. چنانچه قرار باشد كبد برخی از عملكرد كلیه ها را به عهده بگیرد، دیگر نخواهد توانست كار های اساسی خودش را با حداكثر توان انجام بدهد. یكی از نتایج این جابجایی مسئولیت ها در بدن ما، سوخت و سوز مقدار كم تری از چربی های ذخیره شده، به عبارتی باقی ماندن چربی های زاید و توقف جریان كاهش وزن مطلوب خواهد بود.


مقاله اختصاصی دکتر رفیقی،  فواید موثر مصرف آب

برچسب ها : فواید آب اشتها
مرتبط با موضوع
:: تبلیغات
:: دسترسی سریع
تلگرام کلینیک دکتر رفیقی
تلگرام کلینیک دکتر رفیقی
دریافت رژیم
دریافت رژیم
نسخه موبایل
نسخه موبایل
آپارات کلینیک دکتر رفیقی
آپارات کلینیک دکتر رفیقی
:: تبلیغات