محاسبه وزن ایده آل

- نظرات : بدون نظر

محاسبه وزن ایده آل

تعاريف متعددي براي چاقي و افزايش وزن مطرح است ، ولي تعريفي که در مقياس جهاني مقبوليت بيشتري يافته است از درجه بندي براساس نسبت قد و وزن بدست آمده است. در اين تعريف از شاخصي به نام شاخص توده بدني ي... 5 out of 5 based on 2 ratings.

تعاريف متعددي براي چاقي و افزايش وزن مطرح است ، ولي تعريفي که در مقياس جهاني مقبوليت بيشتري يافته است از درجه بندي براساس نسبت قد و وزن بدست آمده است. در اين تعريف از شاخصي به نام "شاخص توده بدني"يا (BMI(Body Mass Index استفاده شده است . براي آن که بدانيد وزن شما طبيعي است وزن (کيلوگرم) و قد (سانتيمتر) خود را وارد نماييد.
چاقي
از 30 به بالا
اضافه وزن
25-29.9
وزن طبيعي
18.5-24.9
لاغري مفرط
کمتر از 18.5
شاخص توده بدني

تبلیغات