تعاريف متعددي براي چاقي و افزايش وزن مطرح است ، ولي تعريفي که در مقياس جهاني مقبوليت بيشتري يافته است از درجه بندي براساس نسبت قد و وزن بدست آمده است. در اين تعريف از شاخصي به نام "شاخص توده بدني"يا (BMI(Body Mass Index استفاده شده است . براي آن که بدانيد وزن شما طبيعي است وزن (کيلوگرم) و قد (سانتيمتر) خود را وارد نماييد.
مشخصات :
مرد
زن
کیلو گرم
سانتی متر
مشخصات تماس :
1- شماره موبایل یا آدرس ایمیل خود را جهت دریافت نتیجه فرم وارد نمایید
2- شماره موبایل خود را بصورت عدد 11 رقمی مانند شماره 09372742825 وارد نمایید
کد امنیتی