عادات مفید برای سلامت قلب

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 624 ] - چهارشنبه, 12 دی 1397
عادات مفید برای سلامت قلب

عادات مفید برای سلامت قلب

1. کم کردن استرس
2. کنترل فشارخون
3. کاهش مصرف نمک و روغن
4. تحریک بدنی 30 دقیقه درروز
5. مصرف میوه وسبزیجات زیاد
6. خوابیدن در شب 6 تا 8 ساعت

کلینیک تخصصی تغذیه و رژیم درمانی دکتر رفیقی

https://t.me/drrafighi


مرتبط با موضوع

تبلیغات