چگونه از آلوده شدن غذا به کرونا جلوگیری کنیم؟

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 264 ] - دوشنبه, 8 اردیبهشت 1399

چگونه از آلوده شدن غذا به کرونا جلوگیری کنیم؟

چگونه از آلوده شدن غذا به کرونا جلوگیری کنیم؟ 5 out of 5 based on 1 ratings.
چگونه از آلوده شدن غذا به کرونا جلوگیری کنیم؟

چگونه از آلوده شدن غذا به کرونا جلوگیری کنیم؟

بر اساس آخرین منابع معتبر علمی، ویروس کرونا در صورت اعمال دما و زمان کافی در هنگام پخت مواد غذایی به طور کامل از بین می رود.

ویروس کرونا در دمای 56 درجه سانتیگراد طی مدت 30 دقیقه از بین می رود و برای نابودی این ویروس در دمای 70 درجه سانتیگراد حداقل 5 دقیقه زمان لازم است.

هر چقدر میزان چربی و پروتئین در یک ماده غذایی بیشتر باشد، با توجه به اثر حفاظتی این مواد از ویروس، دمای بالاتری برای از بین بردن ویروس در زمان سالم سازی حرارتی لازم است؛ بنابراین توصیه می شود در زمان پخت مواد غذایی حتما از دمای بالاتر از 70 درجه سانتیگراد و حداقل زمان 5 دقیقه حرارت استفاده شود.

کلینیک تخصصی تغذیه و رژیم درمانی دکتر رفیقی

https://t.me/drrafighi

مرتبط با موضوع

تبلیغات