از وزن کردن مکرر خود اجتناب کنید!

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 1058 ] - دوشنبه, 7 تیر 1400

از وزن کردن مکرر خود اجتناب کنید!

از وزن کردن مکرر خود اجتناب کنید! 5 out of 5 based on 1 ratings.
از وزن کردن مکرر خود اجتناب کنید!

از وزن کردن مکرر خود اجتناب کنید!

بسیاری از افرادی که به دنبال کم کردن وزن خود هستند هر روز چند مرتبه بر روی ترازو می روند.

وزن کردن مکرر به علت تغییراتی که در طی روز در وزن رخ می دهد سبب کاهش انگیزه فرد و ناامید شدن وی می شود.

بنابراین، بهتر است هر هفته یک بار و در یک ساعت مشخص (ترجیحاً ناشتا) خود را وزن کنید.


کلینیک تخصصی تغذیه و رژیم درمانی دکتر رفیقی

https://t.me/drrafighi

https://www.instagram.com/drrafighi

گرفتن نوبت ویزیت: 02537746448

مرتبط با موضوع

تبلیغات