مصرف لبنیات و سلامت استخوان ها

- نظرات : بدون نظر - بازدید [ 102 ] - چهارشنبه, 9 تیر 1400

مصرف لبنیات و سلامت استخوان ها

مصرف لبنیات و سلامت استخوان ها 5 out of 5 based on 1 ratings.
مصرف لبنیات و سلامت استخوان ها

مصرف لبنیات و سلامت استخوان ها

استحکام و حفظ پیک توده استخوانی می تواند در افراد جوان با بی تحرکی، مصرف کم کلسیم غذایی و کاهش وزن ناشی از رژیم کم کالری تحت تاثیر قرار گیرد.

مطالعات گذشته نشان داده اند که رژیم کم کالری می تواند تاثیر نامطلوبی بر سلامت استخوان ها داشته باشد.

در مطالعه حاضر که در مجله متابولیسم و اندوکرینولوژی به چاپ رسیده است مصرف بالاتر مواد لبنی، کلسیم غذایی ، پروتئین و ورزش منظم در طول رژیم کاهش وزن در زنان جوان بررسی شده است.

نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که مصرف لبنیات بیشتر در طول یک رژیم کاهش وزن و همچنین ورزش منظم ، بر شاخص های گردش استخوانی و وضعیت کلسیم و ویتامین Dو متابولیسم استخوان در زنان جوان تاثیر مثبت داشته است.

نکته عملی:مصرف لبنیات، کلسیم، پروتئین و ورزش منظم می تواند در طول یک رژیم کم کالری جهت کاهش وزن به سلامت استخوان ها کمک کند و شاخص های مربوط به ساخت استخوان را بهبود بخشیده و تخریب آنها را کاهش دهد. بنابراین توصیه به مصرف لبنیات و انجام ورزش منظم می تواند از تاثیرات منفی کاهش وزن در نتیجه رژیم بکاهد.


کلینیک تخصصی تغذیه و رژیم درمانی دکتر رفیقی

https://t.me/drrafighi

https://www.instagram.com/drrafighi

گرفتن نوبت ویزیت: 02537746448

مرتبط با موضوع

تبلیغات