نکات مفید رژیم غذایی ماه رمضان

ایرانیان دایت: روزه در طي ماه رمضان مي تواند براي سلامت فرد مفيد باشد . روزه ماه رمضان فقط به معناي تمرين دادن بدن براي اجتناب از غذا و نوشيدن آب از سحر تا غروب آفتاب نيست ، ( اگر مسلمان مي خواهد تمام پاداش هاي روزه را بدست آورد ) گوش ها ، چشم ها ، زبان بايد تحت کنترل باشند.  روزه به...