چرا پنیر را با گردو بخوریم؟

تیرامین (کند کننده عملکرد مغزی) موجود در پنیر توسط آنزیمی تجزیه می شود که برای فعالیتش به "مس" نیاز دارد. گردو منبع خوبی از مس می باشد.کلینیک تخصصی تغذیه و رژیم درمانی دکتر رفیقی